ANKARA ANTLAŞMASI BAŞVURU SÜRECİ

  • Başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmekle yükümlüdür.
  • İş Planı: Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişi İngiltere’de yapmak istediği işin niteliği ve bu işteki kişisel pozisyonunu detaylı olarak ifade eden bir iş planı (iş teklifi için niyet mektubu)
  • Ekonomik yeterliliği ispat edecek belgeler: Vize başvurusunda bulunan kişi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösteren belgeler sunmakla yükümlüdür. Ayrıca bu kisi İngiltere’de yapacağı işi herhangi başka bir iş yapmadan finanse edecek ekonomik yeterlilikte olduğunu ispat etmelidir. Bunun için başvuru sahibi son 3 aylık banka hesap dökümlerini orijinalleri ve kopyaları ile birlikte sunmalıdır.
  • Meslek ve Eğitim Belgelerinin Orijinalleri ve Kopyaları: Ankara Antlaşması vize başvurusunda bulunan kişinin beyan ettiği işi yapacak yetkinlikte olduğunu gösteren belgeler ibraz edilmelidir.

Belgelerin Toplanması
01
Başvuru sürecinde hazırladığınız tüm belgelerin aynı zaman da İngilizceye çevrilmesi ve  belgelerin eksiksiz bir şekilde toplanması gerekmektedir. Çeviri hizmetleri (Normal ve yeminli). Tercüman hizmeti.
Belgelerin İngilizce Çevirisi
02

  • Şirket web sitesi kurulumu, e-mail ve telefonlara cevap verme.
  • Ebay, Amazon vb. çevrimiçi alışveriş platformlarında hesap açılması ve satış için ürün listeleme ve ürünlerin takibi.

İngiltere'de Şirket Kurulumu
03
Şirketin İngiltere kayıtlı olarak kurulumu ve evraklarının hazırlanması. Direktör atanması ve kaydı. Şirket adresi olarak ofis gösterilmesi, mektupların ve kargonun teslim alınıp bilgi verilmesi. Banka hesabı açma. (öncelikle bireysel, sonrasında ticari hesap)Pazar araştırması. Potansiyel müşteriler ile toplantı ayarlama ve görüşme.
İngiltere'de Banka Hesabı Açılışı
04
Ürünler için depo, depolama, paketleme ve kargolama hizmeti. Lojistik ve gümrük işlemleri. Avrupa ve diğer ülkelerde Pazar araştırması yapma ve iş bağlantısı kurma. Ofis dekorasyonu.
Kişiye Özel İş Planı Yapar
05
Çeviri hizmetleri (Normal ve yeminli). Tercüman hizmeti. İngiltere’den ürün temini. Vize danışmanlık hizmeti. (Turist, Öğrenci, İş, Aile Birleşimi)
Ankara Antlaşması İngiltere'de Oturum Alma Başvurusu
06
Başvurularınız reddi halinde eksik evrakların toplanıp yeniden başvurulması.
Başvurunun Reddedilmesi Durumunda
07
Bu sizin ulusal sigorta numaranızdır.(National Insurance Number)
Nino Numarasının Alınması
08